Jogi utalások

A web oldalainkon található adatok és információk kizárólag ismertetésre szolgálnak. Az információk felhasználásával nem létesül köztünk jogi kapcsolat. Minden felhasználót megkérünk, hogy vizsgálja meg, hogy az itt kapott információk helytállóak és teljes körűek-e. A rendelkezésre bocsájtott adatok és információk helyességéért, teljességéért és aktualitásáért a Seneca Business Software GmbH. nem vállal felelősséget.

 

Ezen információs ajánlat használói által minden, a Seneca Business Software GmbH.-val szemben támasztott felelősségi, kártérítési vagy egyéb igényt a törvényileg megszabott kereteken belül kizárunk. Ugyanígy elutasít a Seneca Business Software GmbH. minden olyan követelést, amely a Seneca Business Software GmbH. internetes megjelenítés felhasználói által elkövetett visszaéléssel kapcsolatos.

 

Az információk és adatok letöltése saját felelősségre történik. Esetleges károkért, amelyeket közvetlenül vagy közvetve az adatok felhasználása okozhat, nem vállalunk felelősséget. Különösen vonatkozik ez olyan használatra, melynek következtében büntetendő cselekmények keletkeznek.

 

Weboldalaink linkeket is tartalmaznak más weboldalakhoz. Ezek tartalmára nincs semmiféle befolyásunk. A linkkel kapcsolódó weboldalak tartalmáért szolgáltatójuk felelős. Jogsértő felhasználás esetén ezek a linkek azonnal törlésre kerülnek.

 

Az itt nyilvánosságra hozott anyagokat a német szerzői jog védi. Sokszorosításuk, szerkesztésük, forgalmazásuk és egyéb felhasználásuk a törvény szabta kereteken kívül a szerző írásos engedélyéhez kötődik. Az oldalak letöltése és másolása kizárólag magánjellegű, nem kereskedelmi felhasználás céljából engedélyezett.

 

Ha ezen felhasználási feltételek valamelyike hatálytalan, vagy azzá válik, vagy hiányos, akkor a helyébe olyan rendelkezés lép, amely a hatálytalan feltételt a leginkább megközelíti.